TP. Đà Nẵng triển khai thí điểm hóa đơn điện tử

TP. Đà Nẵng có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt, đã triển khai thí điểm nhiều phương pháp quản lý thuế mới khá thành công. Do đó Tổng cục Thuế đã đồng ý để TP. Đà Nẵng thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

trien-khai-thi-diem-hoa-don-dien-tu-tai-tp-da-nang
Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế TP.Đà Nẵng. Ảnh: NM.

Theo văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế căn cứ vào hệ thống công nghệ thông tin quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (mã xác thực) để quyết định lựa chọn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đủ điều kiện tham gia thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, ngoài 2 thành phố đã áp dụng thí điểm là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Theo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tốt, đã triển khai thí điểm nhiều phương pháp quản lý thuế mới khá thành công. Do đó Tổng cục Thuế đã đồng ý để TP. Đà Nẵng thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Theo đó, kể từ ngày 16/4/2018, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có thể bắt đầu tiến hành rà soát, lựa chọn doanh nghiệp đủ điều kiện để thực hiện thí điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Trước đó, như TBTCVN đã thông tin, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực. Phạm vi áp dụng thí điểm cho các doanh nghiệp tại 2 địa bàn là Hà Nội và TP.Hồ chí Minh.

Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm tại hai thành phố trên, kết quả cho thấy việc thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực đã mang lại nhiều thuận lợi, cũng như lợi ích cho doanh nghiệp, như: giảm chi phí in ấn hóa đơn; giảm thời gian đi lại của doanh nghiệp; được người nộp thuế chấp nhận và tin dùng.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho thấy, đã có hàng triệu hóa đơn được cơ quan thuế xác thực. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế ngày càng nhịp nhàng, điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, cũng như từng bước quản lý thuế bằng phương thức hiện đại, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính.

(Theo Hoadondientu.edu.vn)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s